ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Η Avitron αναγνωρίζει ότι κάθε εκδήλωση είναι μοναδική και αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται πάντα πρωτότυπος σχεδιασμός, σωστή συνεργασία και αλληλεπίδραση με τον πελάτη, σε όλα τα στάδια παραγωγής.

Οι συνεργάτες μας, αναλύουν μαζί σας τους στόχους της εκδήλωσης και έχουν πάντα σαν γνώμωνα να εξασφαλίζουν ότι κάθε ευρώ του προϋπολογισμού θα πιάσει τόπο.

Επεξεργαζόμαστε και αναλύουμε τις ανάγκες της εκδήλωσης με αντίστοιχο τρόπο: με επίσκεψη στο χώρο της εκδήλωσης, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που να ταιριάζει με το είδος της εκδήλωσης, συστήνοντας τα κατάλληλα μέσα επικοινωνίας ανάλογα με το κοινό και το χώρο.

Σχεδιάζουμε, ετοιμάζουμε και παραδίδουμε τον απαιτούμενο εξοπλισμό ήχου και εικόνας στο χώρο, εγκαθιστούμε τα φώτα και τη σκηνή, δοκιμάζοντας παράλληλα τα πάντα, για να διασφαλίσουμε ότι όλα είναι λειτουργικά και τέλεια. Τις τελευταίες εβδομάδες πριν από την εκδήλωση δουλεύουμε από κοινού μαζί σας για να συντονίσουμε τις ανάγκες της παραγωγής, τις υπηρεσίες τροφοδοσίας, το προσωπικό ασφαλείας και τις υπόλοιπες ανάγκες.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι δικοί μας άνθρωποι θα φροντίσουν όλες τις ανάγκες της τελευταίας στιγμής.

Από την αρχή μέχρι το τέλος μπορείτε να εμπιστευτείτε την Avitron, που θα μετατρέψει κάθε εκδήλωσή σας σε μια αξέχαστη εμπειρία.